Formular de înscriere

Părinte / Tutore

Parinte / Tutore

Nume complet:

Posesor al CI

Seria:

Nr:

Emis de:

Număr de telefon:

Email:

Doresc să înscriu în tabăra Ecumenica pe fiica/fiul meu

Nume Complet:

Data nașterii:

Localitate:

Vârsta:

Școala:

CNP:

Mă angajez, ca la sosirea în tabără, copilul să aibă: confirmarea de plată a sejurului, fişa medicală (completată şi parafată de medicul de familie), acordul părinților și angajamentul tânărului de a participa activ și creativ la activitățile din tabără.
Am luat la cunoştinţă: programul taberei, activităţile propuse conform ofertei de pe site-ul oficial (https://tabaraecumenica.ro) şi regulile care permit organizatorilor eliminarea copilului din tabară şi sunt de acord cu toate acestea.
Autorizez Organizatorul/medicul taberei, în cazul în care nu se reuşeşte contactarea părinţilor/tutorilor, să ia toate măsurile (tratamente medicale, spitalizări intervenții chirurgicale) care sunt necesare în funcţie de starea copilului, dacă apare o situație de îmbolnăvire.

Confirm

Confirm achitarea costului taberei în contul Parohiei 'Buna Vestire' din Tg.Lăpuș, cod fiscal (CUI) RO8282535, cont IBAN: RO70BTRL02501205J61088XX, deschis la BTRL Târgu-Lăpuș

Mesaj

Politica de confidențialitate

  • INFO 2022
  • Angajament
  • Acordul părinților
  • Regulament & GDPR