Arhiva pentru Categoria 'Interviuri'

admin

Calea către sine

Echipa 6 YING&YANG
e1.jpg

Interviu luat doamnei Tereza Filip, profesoară de limba şi literatură română în data de 18.08.2004..

Ne puteţi spune ce v-a determinat să alegeţi această tema? (Calea către sine)

Am constatat în rândul tinerilor o confuzie în ceea ce priveşte valorile şi convingerile care susţin o personalitate reală, pozitivă şi constructivă. În rândul tinerilor există o tendinţă de a opta pentru componente sociale negative, un limbaj vulgar. Uneori tinerii nu ştiu care sunt valorile pe care trebuie să le caute pentru a se îndrepta. De aceea ei trebuie lămuriţi în aceste privinţe de către părinţi, prieteni, iar în tabere să existe un accent mai mult educativ decât distractiv. Tema este puţin dificilă pentru nivelul de înţelegere al unor tineri, dar o consider necesară.  

Ce răspunsuri aţi aşteptat de la tineri referitor la această temă?

Răspunsurile tinerilor au fost interesante, ei au încercat să răspundă în măsura posibilităţilor. Nu m-am aşteptat ca tema să fie stăpânită, dar a reuşit să clarifice unele lucruri.

Este important în viaţă să ascultăm de semenii noştri?

Este foarte important. Ascultarea este o parte importantă procesului de comunicare. Trebuie să ascultăm, să discernem şi să optăm pentru ceea ce este mai important.

Care este rolul nostru în această viaţă?

După clarificarea problemei cu convingerile noastre, trebuie să edificăm personalitatea. Viată este ceva deosebit, reprezintă raportul nostru cu existenţa. În viaţă trebuie îndeplinite unele misiuni, roluri în societate, în familie. Trebuie cunoscute mereu unele lucruri noi care să fie dăruite în continuare şi celorlalţi. Cum se mai spune, doar dăruind dobândeşti.

Credeţi că unele convingeri religioase ne pot separă unii de ceilalţi?

Nu, mi-e teamă că în această lume needucată unii oameni văd doar prin prisma unor lucruri cum sunt etnia, religia sau altele. Câtă vreme gândim aşa, nu suntem locuitori ai acestei planete. Trebuie respectate principiile celorlalţi, dar nu cum zic unii, “Tot ce nu e ca mine trebuie distrus”.

Ce prieteni trebuie să alegem pentru a fi alături de noi mereu? ?

Putem fi amabili, comunicativi, politicoşi, dar o prietenie adevărată se bazează pe devotament. Trebuie să avem prieteni care să ne conducă mereu la valori pozitive, să fie alături de noi mereu, atât la bine, cât şi la greu. .

După aspectul fizic, cum vă caracterizaţi personal?

Sunt o persoană fragilă, sensibilă şi mi-aş dori să am un corp mai sănătos.

Ce metaforă credeţi că vă caracterizează?

Nu suntem fiinţe umane care trăim o experienţă spirituală, suntem fiinţe spirituale care trăim o experienţă umană.

Credeţi că tinerii vor răspunde la întrebările din chestionare?

Probabil doar unii, nu este o dezamăgire dacă nu răspund. .

După plecarea din această tabăra, vor mai rămâne unii tineri indiferenţi?

Unii da, dar sperăm că aceştia să fie foarte puţini.

De ce aţi ales cartea “Mizerabilii” pentru a discuta cu aceşti tineri?

Pot fi implicate valorile, tema se potriveşte foarte mult contextului.

Studiul literaturii este important în viaţa de zi cu zi?

Este fundamental. Cine nu citeşte este un om subnutrit, pierde mult în viaţă. Lectura poate fi comparată cu pâinea cea de toate zilele. Literatura şi arta sunt modalităţi de existenţă ale fiinţei, în ele descoperim soluţii pentru existenţă.

Aşa cum oamenii se hrănesc cu alimente, şi cultura trebuie mereu hrănită şi îmbogăţită cu lucruri noi.

Monica GEORGIU (clasa a XI-a, Liceul Greco-Catolic BucureÅŸti)

1. Cum vedeţi dumneavoastră Tabăra ECUMENICA?

e30.jpg

Personal, apreciez această iniţiativă, care nu este la prima sa ediţie, ca una dintre acţiunile puternic pastorale ale eparhiei noastre. O iniţiativă pe care am încurajat-o şi la nivelul adunării preoţeşti, care face să crească această coeziune în unitate şi colaborare între tinerii Bisericii noastre care sunt de fapt credincioşii de mâine. De aceea, faptul că sunt două sute de participanţi din diferite parohii, de diferite rituri, de diferite confesiuni, mie mi se pare un motiv de speranţă pentru viitor şi un motiv de a favoriza, în continuare, organizarea acestei acţiuni de tabără ecumenică pe care o consider ca făcând parte din pastoraţia necesară pentru biserica de astăzi.

2. Definiţi tinereţea.

TinereÅ£ea, mă gândeam, o cunoaÅŸtem cel mai bine în momentul în care nu o mai avem, ÅŸi putem vorbi la trecut, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să o menÅ£inem în sufletele noastre. Dacă se poate vorbi despre o definiÅ£ie, personal mi s-a părut vârsta la care într-adevăr persoana nu Å£ine cont de niÅŸte limite, chiar personale, pe care le are ÅŸi poate să treacă, la nivelul imaginarului, dincolo de aceste limite. Am putea spune că este o nebunie – nu este aÅŸa, omul trebuie să aibă curajul să spere. Cu cât avem curajul să sperăm mai mult, vom vedea că Dumnezeu, paradoxal, împlineÅŸte aceste speranÅ£e ÅŸi cei care punem limitele speranÅ£ei suntem noi ÅŸi nicidecum El. De aceea tinereÅ£ea o văd ca ÅŸi vârsta marilor elanuri, vârsta marilor idealuri, din nefericire este ÅŸi vârsta la care se pot face marile dezastre spirituale. De aceea este o vârstă care are nevoie de sprijin, are nevoie de principii, are nevoie de cunoaÅŸtere, de colaborare, de comunicare cu ceilalÅ£i ÅŸi este o vârstă care trebuie îngrijită din partea Bisericii.

3. Cum credeţi că pot fi apropiaţi tinerii de creştinism astăzi?

Astăzi, Biserica trebuie să caute şi să găsească alternative pozitive la ceea ce atrage tineretul spre rău. Creştinismul trebuie să fie alternativa binelui în faţa răului. A apropia tinerii de creştinism înseamnă a-i face să guste bucuria de a trăi curat, bucuria de a avea un ideal sfânt de viaţă, bucuria de a face bine, bucuria de a te simţi liber, nelegat de băutură, de ţigări, de alte patimi sau împătimiri. Cu alte cuvinte, de a-ţi trăi cu adevărat tinereţea în mod liber aşa cum Dumnezeu a lăsat-o.

4. Care sunt piedicile puse în calea comunicării între oameni?

Comunicarea este unul dintre factorii importanţi pe scara dezvoltării umane. Omul, încă dintru începuturi, a simţit nevoia să-şi comunice semenilor săi sentimentele, trăirile, şi aceasta a făcut-o la început prin semne, prin sunete, apoi şi în scris, dorind să-şi comunice aceste sentimente, trăiri şi la distanţă, prin diferite mijloace. Astăzi mi se pare că super-civilizaţia aceasta computerizată în care trăim şi care creează un dialog cu o persoană ,,virtuală” uneori poate crea o închidere, o închidere într-un univers propriu. La ce mă refer? Mă refer de exemplu la artiştii care nu mai pictează pe pânză, ci pictează pe computer; mă refer la arhitecţii care nu mai lucrează pe planşete, ci lucrează pe computer; mă refer la sculptorii care nu mai sculptează sculpturi, ci sculptează pe computer şi mă refer la toate persoanele care nu mai ştiu ce este jocul în societate şi preferă să se joace pe computer sau să facă sport pe computer sau alte atâtea aspecte care de fapt îi pun în relaţie cu o inteligenţă rece, cu un factor care de fapt nu este inteligent, ci este doar o maşinărie; este doar un aspect al societăţii de astăzi. Pentru a reveni la problemă, egoismul din noi, închiderea, este una din piedicile principale în calea comunicării între oameni, şi aceasta se combate tocmai prin iubire, prin caritate, prin deschidere. Deci piedicile noastre, necazurile noastre, puse pe primul plan, riscă să ne închidă pe fiecare dintre noi. Sunt bineînţeles şi aspectele înscrise în fiecare dintre noi, instinctul de conservare, frica de moarte, care toate acestea pot genera anumite piedici în calea comunicării. De aceea suntem chemaţi ca, prin iubire şi caritate, să ne vindecăm de această lipsă de comunicare, să putem să fim deschişi, transparenţi, pentru ca harul lui Dumnezeu să poată pătrunde în sufletele noastre şi de asemenea sufletele noastre să poată deveni la rândul lor o sursă de lumină între oameni.

5. Agresivitatea atitudinală e astăzi mai pregnantă sau aceeaşi din vremurile lui Cristos? Suntem o istorie care se tot repetă?

Este greu de spus la nivel general pentru că cel puţin personal nu am avut harul de a trăi în vremea lui Cristos. Ceea ce ştim din conţinutul Sfintelor Evanghelii, care ne prezintă viaţa lui Isus; un fel de reportaj făcut atunci la frontiera dintre milenii ştim că şi în vremea lui Isus existau anumite atitudini agresive în credinţă, acele secte cu care Isus intra într-un conflict real: fariseii, saducheii, cărturarii poporului şi alte categorii sociale, respectiv secte. Prin urmare exista această agresivitate în comportament faţă de Isus, care prezenta o altă doctrină, prezenta un alt exemplu de viaţă. Dacă este aceeaşi sau nu cu cea din vremurile noastre poate că este greu de spus, depinde şi de zonele geografice, depinde şi de oameni, de caractere. Există şi o foarte mare diversitate confesională astăzi şi nu numai confesională dar şi religioasă, în aşa fel încât această agresivitate atitudinală dacă ne referim în domeniul manifestării credinţei, aş spune, există mai puţin la noi. La noi s-ar putea vorbi despre aceste conflicte care au existat, interconfesionale şi poate pe undeva mai există şi care uneori devin şi agresive între comunităţi ortodoxe/greco-catolice. Dar mă refer mai cu seamă la anumite religii care propagă această agresivitate. Spre exemplu religia musulmană. Deci există o asemenea agresivitate, nu ştiu dacă este comparabilă cu cea din vremurile lui Cristos. Vedem însă ce se întâmplă în Ţara Sfântă, vedem problemele care sunt şi în Irak, Iran, în ţările acestea de limbă arabă care sunt dominate de o majoritate musulmană şi în care există nişte comunităţi creştine neglijabile. Istoria pe undeva se repetă şi asta o spun specialiştii. De aceea istoria magistra vitae; trebuie să învăţăm de la istorie pentru a nu fi puşi în situaţia de a repeta anumite greşeli istorice. Care este periodicitatea cu care istoria se repetă este o întrebare dificilă. Unii spuneau că este 50-100 de ani. Ne gândim persecuţia a durat cam 50 de ani, probabil vor fi 50 de ani de linişte şi pace după care nu ştiu ce va mai urma, sperăm să fie linişte şi pace în continuare. Important este să putem, prin manifestarea noastră de credinţă, să reducem agresivitatea şi să o transformăm în caritate şi să învăţăm de la istoria trecută şi prezentă pentru a putea oarecum pregăti istoria viitoare.

6. Cum vedeţi Biserica noastră peste o sută de ani?

În mod normal, întrebarea aceasta, ca şi bun creştin cum îmi place să mă consider, este marcată de virtutea speranţei. Cred că fiecare persoană care este implicată în conducerea Bisericii, şi nu numai, ar dori ca, pe măsura trecerii timpului, Biserica proprie să fie mai înfloritoare, mai puternică. Ce va fi peste o sută de ani numai Bunul Dumnezeu ştie, dacă timpul va mai fi, dacă vom mai exista, dacă va mai fi biserică în vremea aceea, numai Dumnezeu ştie. Dacă spunem ţinând cont de aspectele actuale cum am vedea mersul Bisericii noastre, în continuare mie mi-ar plăcea să cred că, în o sută de ani, vom avea posibilitatea să deservim parohiile noastre şi oarecum structurile la nivel formativ, la nivel pastoral, să fie bine puse la punct. Biserica să-şi poată recăpăta misiunea ei de far luminos în domeniul spiritualităţii şi în domeniul culturii, pentru a întări credinţa tuturor acelora care doresc să participe la fenomenul credinţei în Biserică, dar şi pentru cultura tuturor acelora care sunt dornici de cultură. Biserica noastră, de exemplu, acum o sută de ani, Biserica noastră (şi eparhia noastră care exista atunci), încerca să facă primii paşi în deschidere, înfiinţând şcoli, deschizând anumite locaşuri de cultură prin diferite mijloace. Aşadar, în ipoteza că se merge pe această linie, mi-ar plăcea să văd peste o sută de ani o Biserică nu neapărat mai numeroasă, dar o biserică mai conştientă de propria identitate şi de propria ei tradiţie.

7. DefiniÅ£i indiferenÅ£a. Opusul sau sora acesteia – habotnicia.

Nu mi se pare că indiferenÅ£a ÅŸi habotnicia pot fi puse una în opoziÅ£ie cu cealaltă. De ce? Pentru că indiferenÅ£a este atitudinea acelei persoane care în faÅ£a unei chemări de credinţă răspunde doar atât, simplu – ,,nu mă interesează”, spre deosebire de un ateu convins care ar spune – ,,nu există Dumnezeu, de aceea nu doresc să vin la biserică”. Indiferentul este o persoană care este sătulă, la limită poate spune:,,da, accept că există Dumnezeu, ÅŸi ce-i cu asta, pe mine nu mă afectează interior”. De aceea indiferenÅ£a este mai periculoasă decât ateismul. Cu un ateu sau cu un comunist poÅ£i sta de vorbă pe baza unor principii, ÅŸi atunci, dacă este un om care acceptă adevărul ÅŸi este un om care interior este integru, cu siguranţă se poate ajunge la anumite concluzii pertinente. Indiferentul însă este un om care nu se interesează de această problemă; deci nu consider indiferenÅ£a ca ÅŸi opusul habotniciei. Habotnicia văzând-o însă ca o manifestare a credinÅ£ei, care e de asemenea o extremă periculoasă ce tinde să împingă totul spre o religiozitate, spre un pietism ce poate fi vecin cu anumite boli psihice, sau poate duce la un dezechilibru al persoanei respective. Deci indiferenÅ£a este aceea a persoanei care deja este distanÅ£ată de credinţă fără a se mai sinchisi să se opună credinÅ£ei, este un capitol încheiat, este un dosar pe care deja l-a clasat într-un dulap închis al propriei persoane; de aceea indiferenÅ£a este un pericol. Habotnicia poate deveni ÅŸi ea un pericol dacă nu există un echilibru ÅŸi o motivaÅ£ie real spirituală în practicarea credinÅ£ei.

8. Modelele creştin-occidentale, mă refer aici la deschiderea preoţilor şi la mobilitatea lor, de ce pătrund atât de greu în mediile noastre religioase?

Aici, dacă ne referim la modelele parohiilor din străinătate (parohiilor europene în mod special), trebuie să Å£inem cont că aceste Biserici s-au bucurat îndelung de o ÅŸcoală teologică foarte bună, cu tradiÅ£ie teologică foarte bună ÅŸi de asemenea sunt în general parohii ÅŸi preoÅ£i care lucrează în majorităţi catolice. Nu a avut această concurenţă sau poate mai bine spus, opoziÅ£ie din partea altor confesiuni, respectiv a statului, a guvernului. ÃŽn anumite state Biserica s-a delimitat de stat, deci Biserica ÅŸi statul sunt separate acum, dar fondul pe care s-au dezvoltat aceste Biserici a fost un fond comun. Prin urmare Biserica a fost ajutată ÅŸi încurajată de stat, atât la nivelul formării, cât ÅŸi la nivelul construcÅ£iei patrimoniului ecleziastic. De aceea mi se pare că modelele latine nu pot fi aplicate ad litteram, fără anumite riscuri. ÃŽntr-adevăr ÅŸi noi dorim să lucrăm în continuare pe deschiderea preoÅ£ilor faţă de credincioÅŸi ÅŸi la mobilitatea lor faţă de toÅ£i credincioÅŸii, dar succesul pastoraÅ£iei, dincolo de acestea, mi se pare că este asigurat de exemplul vieÅ£ii spirituale a preotului. Dacă preotul reuÅŸeÅŸte să fie o lumină în comunitatea pe care o conduce prin exemplul propriei vieÅ£i, atunci cheamă practic, fără a merge explicit să-ÅŸi facă publicitate sau fără a face prozelitism sau fără chiar a pătrunde în anumite medii să zicem – relativ închise, pentru că harul pătrunde dincolo de ceea ce omul poate face. Deci eu aÅŸ pune accentul nu atât de mult pe o mobilitate a preoÅ£ilor sau pe o deschidere a lor, cât mai degrabă pe o formare, pentru o viaţă solidă în credinţă.

9. Cum vedeţi pastoraţia la ora actuală în Biserica Greco-Catolică?

În Biserica noastră, mi se pare (şi aş dori să spun că sunt fără discuţie subiectiv în acest domeniu şi există poate multe alte păreri mai autorizate decât a mea) în Biserica noastră, spuneam, nu cred că am ajuns la momentul la care să putem să spunem că facem o pastoraţie sistematică. De multe ori pastoraţia pe care o facem se reduce doar la proprii credincioşi, la propria parohie, din nefericire nu rareori este o pastoraţie navetistă, preotul mergând în parohie doar sâmbăta şi duminica sau chiar numai duminica şi lipseşte un contact real cu credincioşii, lipseşte chiar şi exemplul vieţii personale pentru că îşi desfăşoară viaţa în altă localitate. Deci pastoraţia are un caracter mai mult sporadic, un caracter de urgenţă. Eu aş dori şi sper că în viitor vom putea dezvolta o adevărată strategie în pastoraţie, care să ţină cont de anumite linii pastorale, reluând magisterul Bisericii şi aplicându-l pe situaţii concrete de viaţă. Trebuie spus că nu se pot face reţete într-o bucătărie ascunsă, pe care apoi să le pui în practică. Un om care trăieşte viaţa credincioşilor va şti care sunt metodele cele mai potrivite. Dacă este cateheza, dacă sunt grupuri de tineri, dacă sunt aceste tabere, aceste grupuri care se formează tocmai urmare a unei mari comunităţi, anumite iniţiative care se pot dezvolta. Bineînţeles, în funcţie de populaţia credincioşilor, de preocupările lor, de nivelul lor de studii, se pot dezvolta anumite strategii pastorale. Aşadar, personal, nu consider că situaţia pastorală poate fi mulţumitoare, ci mai avem încă mult de lucru la nivelul acesta.

10. De ce există tot mai puţine vocaţii la preoţie şi călugărie? A scăzut credinţa sau este vorba despre altceva.

Motivul real cred că numai Bunul Dumnezeu îl cunoaÅŸte. Ceea ce eu aÅŸ putea spune din statisticile pe care le-am consultat la Institutul nostru Teologic, “Sfântul Ioan Evanghelistul” din Cluj, în prima generaÅ£ie a seminarului, mă refer la cei care au încheiat în 1995; au intrat în Seminar 60 de candidaÅ£i ÅŸi au încheiat Seminarul 28 de candidaÅ£i. După aceea, de la un an la celălalt a fost o mare variaÅ£ie a numărului de absolvenÅ£i, atât de mare, încât a trasa un grafic a fost aproape imposibil. Ceea ce însă s-a constatat după 1990, a fost un avânt, un elan la preoÅ£ie ÅŸi călugărie cu totul deosebit, dar din nefericire nu de puÅ£ine ori a fost vorba doar de un elan, ÅŸi nu de o vocaÅ£ie. De aceea, faptul că a scăzut numărul acestor candidaÅ£i la vocaÅ£iile pentru preoÅ£ie ÅŸi călugărie mie îmi pare un moment de luciditate. Este semnul că tinerii acum poate că au mai multe posibilităţi de a face un bun discernământ înainte de a alege calea preoÅ£iei sau călugăriei. Nu pierd din vedere ÅŸi un factor contrar (ÅŸi poate ÅŸi altele) care este această secularizare, această civilizaÅ£ie mass-media, care pătrunde ÅŸi care face o publicitate de multe ori negativă preoÅ£iei ÅŸi călugăriei, văzându-le de multe ori ca ÅŸi niÅŸte soluÅ£ii de viaţă pentru persoane incapabile sau inculte sau care nu ÅŸi-au găsit nici o altă meserie mai bună de făcut. Deci poate că ÅŸi acest factor ÅŸi filmele pe care le mai vedem pe la televizor, care prezintă numai oameni frumoÅŸi, care stau în vile frumoase, cu maÅŸini frumoase; poate, repet, ÅŸi aceste filme care propagă o cultură a consumismului combat de fapt o cultură spirituală profundă.

11. Care ar fi modalitatea cea mai bună de unire a Bisericilor? Poate fi vorba de o singură turmă şi un singur păstor sau de o acceptare reciprocă?

Este o întrebare care merge undeva la misterul Bisericii, misterul ecleziologic. Ce este important să ÅŸtim este faptul că Bisericile creÅŸtine, deja putem spune că, se află într-o relativă comuniune. Ce înseamnă aceasta? ÃŽnseamnă că din multele puncte de separare care s-au găsit până acum ÅŸi s-au scris rămâne practic constatat ca ÅŸi unic punct de divergenţă între Biserica Ortodoxă ÅŸi Biserica Catolică primatul Sfântului Părinte Papa de la Roma. Dacă această problemă în viitor va găsi o soluÅ£ie, ÅŸi noi ÅŸtim că Sfântul Părinte a supus această problemă ÅŸi Bisericii Ortodoxe, cu toate condiÅ£iile ei, pentru a da o soluÅ£ie pertinentă , – Biserica Catolică s-a declarat gata să accepte această soluÅ£ie care îi respectă ecleziologia ÅŸi principiile de funcÅ£ionare, să o accepte ÅŸi să creeze această comuniune. Rolul de a realiza această comuniune îl are Spiritul Sfânt. De ce? Pentru că a treia persoană divină, în cadrul acesta intra-trinitar, are tocmai acest rol de a realiza unitatea în divinitate. Deci nu se vorbeÅŸte despre o unire ca ÅŸi o uniformitate, toată lumea să aibă acelaÅŸi rit, să facă aceleaÅŸi gesturi, să aibă aceeaÅŸi arhitectură bisericească, iconografie, imnografie ÅŸi aÅŸa mai departe. Dimpotrivă, se referă la a găsi o soluÅ£ie prin care toate aceste Biserici, cu identitatea lor, cu frumuseÅ£ea lor culturală, tradiÅ£ională, să se poată prezenta într-o comuniune deplină cu toate celelalte Biserici surori. AÅŸadar e vorba de o acceptare reciprocă, o tolerare reciprocă, a-l suporta pe celălalt. Dimensiunea aceasta frăţească este de fapt tot un har al Spiritului Sfânt, un har al iubirii, a putea accepta diversitatea celuilalt ÅŸi, în acelaÅŸi timp, a putea prezenta într-un mod acceptabil propria diversitate pentru ceilalÅ£i.

12. Ce ne împiedică astăzi să iubim?

Astăzi cred că sunt multe piedici şi fiecare dintre noi ar putea să enumere propriile piedici în faţa iubirii adevărate. Cred însă că principala piedică se leagă de faptul că nu am înţeles, poate, mai înainte sau nu a fost cine să ne explice ce înseamnă adevărata iubire. De aceea se întâmplă uneori ca oamenii să treacă pe lângă iubire, trec pe lângă propriile sentimente de iubire curate, pure, creştine, perfecte, cu o mare indiferenţă şi se leagă poate, de anumite modele pe care le văd în jurul lor, din nefericire poate mai mult rele decât bune, şi le iau drept standard. Dacă vorbim, de exemplu, despre iubire în cadrul Sacramentului Căsătoriei, mă întreb cum educ aceste filme pe care noi le vedem, aceste telenovele în care lumea se căsătoreşte şi se desparte cu mare uşurinţă, cum educă aceste filme la a trăi adevărata iubire. Iată o piedică în calea adevăratei iubiri. După părerea mea, pentru a vindeca aceste piedici sau pentru a cunoaşte aceste piedici, este nevoie să se arate cum se ajunge la adevărata iubire şi ce înseamnă de fapt adevărata iubire. În clipa în care vom înţelege ce înseamnă aceasta, atunci vom înţelege şi când în faţa noastră se află de fapt o capcană care pare iubire, şi nu este de fapt, sau un obstacol care ne împiedică să iubim cu adevărat. Iubirea cred că se împiedică în primul rând de eul nostru, care de multe ori îşi cere poate prea mult drepturile. Se împiedică de multe ori şi de anumite idei greşite pe care le avem; şi aici este partea cu care am început aceste idei care ne sunt inoculate. De aceea cred că o educaţie, o şcoală a iubirii, este foarte bine venită în vremurile noastre pentru ca să putem crea ceea ce Sfântul Părinte a numit ,,o civilizaţie a iubirii”. Atunci practic iubirea nu va avea şi nu va întâlni piedici.

13. Care este rolul episcopului într-o comunitate religioasă?

Rolul episcopului este un rol întreit. Episcopul trebuie să aibă funcţiunile pe care Mântuitorul le-a avut în momentul în care a decis în înţelepciunea divină această întrupare cu scopul răscumpărării neamului omenesc. De aceea episcopul trebuie să fie un propovăduitor al Cuvântului Evangheliei, al bunei veşti. După aceea episcopul trebuie să fie un sfinţitor în mijlocul poporului, prin sacramentele pe care le celebrează şi le administrează. Episcopul este plinătatea preoţiei, prin urmare deţine inclusiv darul de a putea hirotoni preoţi, noi miniştri la preoţie şi de a perpetua astfel misiunea Bisericii, iar aceasta şi prin exemplul vieţii proprii. Iar al treilea rol pe care episcopul îl are este acela de a conduce poporul, fiind păstorul care trebuie să ştie când trebuie mers înaintea turmei, pentru a arăta drumul, când trebuie mers în urma turmei pentru a încuraja acele oiţe care sunt mai pe urmă sau uneori mai apucă, să zicem, căi răzleţe. Deci episcopul are un întreit rol: este rolul de propovăduitor, învăţător, este rolul sfinţitor şi este rolul de conducător al poporului lui Dumnezeu pe calea mântuirii.

14. La noi, în România, poate fi vorba de prozelitism din partea unor confesiuni?

Prozelitismul, dacă mergem la definiţia dogmatică, este acea acţiune care, prin mijloace materiale sau prin metode care nu fac parte din tezaurul credinţei, încearcă să atragă, în mod forţat, deci fără a respecta libertatea persoanei, anumite persoane de la un cult la alt cult; de la o anumită religie, la altă religie; de la o confesiune la altă confesiune. În mod special Biserica Greco-Catolică este acuzată de prozelitism în această perioadă de către Biserica Ortodoxă. Aici doresc să subliniez un lucru care mie mi se pare foarte clar şi limpede. În cadrul comisiei mixte de dialog şi acolo unde mi s-a dat posibilitatea, eu am afirmat că Biserica noastră nu doreşte nici un credincios al Bisericii Ortodoxe sau ai altor Biserici. Ceea ce doreşte Biserica noastră este ca toţi credincioşii care provin din familii greco-catolice şi care au fost obligaţi, pe timpul comunismului, să fie botezaţi în Biserica Ortodoxă sau să se căsătorească în Biserica Ortodoxă, să fie conştientizaţi că provin din familii greco-catolice şi să aibă o posibilitate reală de a alege dacă doresc să rămână ortodocşi sau doresc să se întoarcă la cultul părinţilor lor. Este bine de ştiut acest lucru, după cum este bine de ştiut şi faptul că, dacă sunt comunităţi ortodoxe care doresc să treacă la Biserica Greco-Catolică, noi nu avem dreptul să îi refuzăm. Nu îi vom primi fără un oarecare discernământ, aşa cum am făcut întotdeauna, dar nu avem dreptul să-i lăsăm fără păstor sau să fie o turmă care să treacă la anumite secte sau la alte religii. De aceea, personal, consider că, dacă există un prozelitism, poate că există din partea anumitor secte sau confesiuni, care, având mijloace materiale deosebite, propun anumite acţiuni atractive. La noi, şi vă spun cu toată sinceritatea, nu există o astfel de strategie, o astfel de acţiune sistematică, în ciuda tuturor acuzelor care ni se aduc.

Pr. Silviu HODIÅž

1. Care sunt motivele pentru care v-aţi specializat în Studiul Biblic, cu toate că pasiunea dumneavoastră este Liturgica ?

e19.jpg

Motivul este unul singur, necesitatea locală, momentan de la Institutul Teologic din Cluj. Pasiunea mea datează din 1943 pe la mijlocul liceului. Mi-am pus o mulţime de întrebări la care nu găseam răspuns în cărţile bisericeşti. După ce am devenit preot, am primit şi o grupă de viitori preoţi, de studenţi teologi, pe care să-i pregătesc. Şi am constatat că pentru toate disciplinele existau manuale vechi pe undeva, pentru Studiul Biblic nu erau. Era unul al profesorului Lemeni, din 1941, însă de atunci, considerate fiind descoperirile arheologice importante de la El Qumran, s-au modificat foarte multe puncte de vedere în domeniul biblic; atunci m-am înarmat şi eu cu cele mai recente cunoştinţe la ora aceea. Am scris un curs de 114 pagini dactilografiate (prin 1977-1979), care a circulat în mai multe multiplicări, şi când s-a prăvălit peste noi libertatea din 1989, toată lumea ştia că Botiza are un curs de biblic. Atunci hai să-i încredinţăm catedra de biblic. Asta e cum s-ar spune: omul se pregăteşte pentru ceva sau face din pasiune şi cealaltă devine necesară pentru viitor.

2. Care este cea mai bună metodă de a face cunoscută bine Sfânta Scriptură ?

Cea mai bună metodă de a face cunoscută Sfânta Scriptură este exemplul personal al celui care a citit-o şi care iradiază în exterior. Aici nu e vorba numai de a o face convingătoare, atractivă, ori aceasta nu se poate realiza prin conferinţe. Exemplul personal al fiecărui preot sau al fiecărui cleric, deci al fiecărui profesionist în Sfânta Scriptură, aşa încât oamenii să-şi pună întrebarea: ce fel de om este acesta, de ce este altfel decât ceilalţi. În practică, am constatat că acesta este primul pas.

Situaţiile mai organizate în parohii, unde preotul îşi dă seama că Liturghia duminicală nu este suficientă pentru a face din creştinism o preocupare pentru oameni. Trebuie să înfiinţeze grupuri de lucru de maximum 24 de persoane, care să educe anumite însuşiri specifice ale unor oameni. Deci oameni cu anumite înclinări sau interese, să formeze un grup de studiu cu care să se ocupe cel puţin odată pe lună. Din preocupările acestea de grupuri de studiu nu poate lipsi Studiul Biblic, făcut la nivelul de pregătire intelectual, de cunoştinţe, al fiecărui grup. În felul acesta se poate mări interesul pentru studierea Bibliei şi, bineînţeles, condiţia de bază pentru a studia Biblia cum se cade este, ca Biserica să se îngrijească de editarea unor Biblii cu notiţe la călcâi. Deci să nu se citească Biblia ca orice carte despre care să-mi fac o părere cum mă taie capul şi să o comentez cum mă cred eu mai deştept. Este vorba despre comentarii ataşate pentru rezolvarea unor situaţii sau a unor probleme mai evidente care apar în cursul lecturii Sfintei Scripturi. Acestea ar fi etapele şi metodele. Lucrul este mult dar vedem că, dacă există entuziasm şi dăruire, se poate realiza.

3. Cum vedeţi pastoraţia în împrejurările actuale ?

Pastoraţia, în împrejurările actuale o văd ca o necesitate de a acţiona în mod organizat pentru reevanghelizarea sau, dacă vreţi, pentru reimplantarea Creştinismului, a ideilor creştine în majoritatea oamenilor. Pentru că vremurile negre care au trecut peste noi au, printre altele, însuşirea de a deposeda pe oameni nu numai de bunurile materiale, ci mai ales de cele spirituale. S-a reuşit să se crească generaţii de oameni care să nu mai aibă nici o aspiraţie spre spiritualitate, nici o preocupare pentru ceea ce înseamnă viaţă sufletească şi rostul nostru, al existenţei noastre pe pământ. Situaţia este complicată deoarece regimul comunist dorea să nu aibă nici o ancoră în ceva care scapă. Deci pastoraţia trebuie să reînceapă de la aceasta, reimplantarea creştinismului în mentalitatea oamenilor, pentru că oamenii practic sunt profund descreştinaţi.

4. Ce consideraţi că este ecumenismul ?

Eu consider că ecumenismul este altceva decât ceea ce văd, ecumenismul trebuie să fie o miÅŸcare organizată de a apropia între ele diferite Biserici, adică de a implanta în sufletul fiecărui credincios, al fiecărui cult, convingerea că ÅŸi celălalt, de altă religie, este om. Deci să nu se facă discriminări pe bază religioasă ÅŸi nu numai în societate ci să se faciliteze aceasta ÅŸi de către puterea de stat adică să dovedească o imparÅ£ialitate totală faţă de problemele materiale. De exemplu să nu se distribuie fondurile, ajutoarele sau salariile în funcÅ£ie de procentajul din populaÅ£ia care reprezintă o Biserică pentru că una e să finanÅ£ezi o Biserică care s-a bucurat de privilegiul neîntreruperii activităţii ÅŸi altceva e cazul nostru, când trebuie să punem pe picioare o Biserică care a fost practic distrusă. Ecumenismul deci se recunoaÅŸte prin aceea că dispare discriminarea religioasă. Omul nu vede în cel de altă religie un potenÅ£ial duÅŸman, omul vede în cineva care vrea să meargă spre Dumnezeu, spre altă cărare. Se poate exemplifica cu un model foarte pueril, ciudat – dacă vreÅ£i.

Să ne imaginăm că pe o roată se plimbă diverse furnici. Pe ovezile roţii, la un moment dat, vor să se întâlnească. Dacă vor să se întâlnească numai pe ovezi atunci au suficiente motive să se ocolească una pe cealaltă. Dacă o ia fiecare furnică pe o spiţă, îşi dau seama, pe măsură ce se apropie de butuc, că şi celălalt este un om. Deci ecumenismul trebuie să fie o înţelegere între confesiuni în spiritul cel mai larg posibil, recunoaşterea calităţilor celuilalt şi abolirea oricărei separaţii, oricărei segregaţii pe criteriul religios.

5. Cum consideraţi că trebuie aplicat ecumenismul?

Din cele spuse anterior aproape că rezultă. Trebuie educat tineretul la orele de religie cu ideea că celălalt nu este un duşman, chiar dacă e vorba de o religie care este în fond perceptul fundamental al creştinismului, şi aşa se va pune în practică, începând cu educaţia religioasă din şcoală, dirijată cu vederi largi, cum am spus, nu se-parate sau să se reducă studiul religiei la dovedirea adevărului dogmelor propriului cult, sau că biserica proprie este compusă din oameni perfecţi şi cealaltă este compusă numai din secături.

6. Ce importanţă consideraţi că are această întâlnire a tinerilor la Târgu Lăpuş?

Importanţa întâlnirii tinerilor este foarte mare. În primul rând pentru că se întâlnesc tineri oameni, care mai pot fi modelaţi, pot fi formaţi sau care sunt dispuşi să se lase formaţi unii de către alţii. Prin urmare pentru realizarea unui ecumenism sincer, adevărat, echilibrat, aceste întâlniri au foarte mare importanţă, mai ales pentru cei care încă nu au învăţat să urască pe motiv religios.

7. Daţi-ne un sfat pentru vârsta şi împrejurările pe care le trăim.

Sfatul meu este să continuaţi în acelaşi spirit cu care aţi început aceste întâlniri şi peste tot să nu uitaţi că soluţia este de a nu face nimic împotriva dragostei, respectiv de a accentua puterea unificatoare a dragostei, pentru că toţi suntem oile aceleiaşi turme şi toţi avem un singur păstor, pe Dumnezeu. E timpul să descoperim aceasta şi să ne apropiem în iubire. Or, aceste tabere fac să îl cunoşti pe celălalt, să vezi că şi acela este bun, că e religios, crede în Dumnezeu, aşa ca mine.

Interviul P.S.S. Florentin Crihălmeanu acordat actorului Paul Antoniu
florentincrihalmeanu.jpg

P.A.: ÃŽntâlnirea de azi, 1 august 2001, cu Prea SfinÅ£ia Voastră la Tabăra de vară – Ecumenica – de la Tg. LăpuÅŸ mi-a înrourat ÅŸi mi-a înflorit sufletul. Ce părere aveÅ£i, Excelenţă, despre cele ce s-au întâmplat aici prin vrednicia ÅŸi strădania cucernicului părinte Silviu HodiÅŸ precum ÅŸi a neostenitei sale soÅ£ii, Maria?

PSS Florentin: Cred că se cuvine, în primul rând să îi dăm mărire lui Dumnezeu pentru că prin prezenÅ£a aici a părintelui Silviu ÅŸi a soÅ£iei sale, parohia Tg. LăpuÅŸ reînvie, prinde putere, regăseÅŸte rădăcinile tradiÅ£iei care a fost atât de puternică pe aceste plaiuri ÅŸi mai mult decât atât, capătă ÅŸi anumite dimensiuni sociale actuale. Tabăra în care am participat împreună prin celebrarea liturgică – Prietenia – drum către Dumnezeu – cu un profund aspect ecumenic ÅŸi unul educativ se înscrie perfect pe linia principiului subliniat de Conciliul Vatican II prin care Biserica trebuie să fie un factor dinamizant social în perioada actuală. AceÅŸti tineri care s-au aflat pentru câteva zile împreună în această tabără în rugăciune dar ÅŸi în momente de relaxare prin jocuri ÅŸi spectacole sau drumeÅ£ii etc., au avut ocazia să experimenteze ceea ce Mântuitorul a cerut ÅŸi ne-a cerut: “Să-l iubeÅŸti pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul ÅŸi cu toată voinÅ£a ta, ÅŸi pe aproapele ca pe tine însuÅ£i”. Pe scurt, consider că această acÅ£iune este foarte reuÅŸită ÅŸi care a atins laturile principale ale unei acÅ£iuni bisericeÅŸti: latura spirituală, latura formativ-intelectuală-educativă precum ÅŸi cea de odihnă ÅŸi relaxare.

P.A.: Aş vrea să vă întreb, Excelenţă, dacă în Eparhia de Cluj-Gherla au mai avut loc asemenea activităţi cultural-spirituale, cu tineri în special?

P.S.S. Florentin: În cadrul eparhiei noastre există acţiuni cu tineri, şi poate că sunt multe despre care, mărturisesc cu ruşine, că nu ştiu. Cele despre care ştiu însă sunt la Cluj unde există un grup de adoraţie care în fiecare zi de joi, în catedrală, ne încântă auzul cu cântecele lor şi care organizează periodic spectacole cu conţinut moral-educativ; Chiar acum sunt în pregătire cu un spectacol pentru Întâlnirea Naţională a Tinerilor Catolici de la Timişoara, din perioada 4-8 august. De asemenea există un grup de tineri la Beclean care cântă la instrumente, au echipă de dansuri populare, având în programele lor elemente de cultură tradiţională. Dar acţiuni ca tabăra de la Tg. Lăpuş mărturisesc că nu ştiu să mai existe şi altele de-o asemenea amploare şi de-o asemenea durată în eparhia noastră.

P.A.: Cum vi se par oamenii acestor locuri de care eu mă simt profund legat mai ales prin Teatrul Popular de aici cu care, în urmă cu ani buni, am repurtat nişte succese de răsunet şi asta datorită unor mari talente care prin truda şi dăruirea lor, în primul rând, i-au adus celebritatea la vremea respectivă?

P.S.S. Florentin: Eu am avut ocazia să-i cunosc pe lăpuşeni mai mult în vizitele pastorale când am fost primit cu multă căldură şi dragoste. Am împărtăşit problemele pe care le au, dar şi bucuriile lor. Am avut ocazia să le cunosc măiestria atât la nivelul artei populare prin sculpturi în lemn, cusături şi alte elemente tradiţionale şi de asemenea talentele care există în cadrul comunităţii, aceşti copii de exemplu, care cântă şi ştiu să se roage atât de frumos şi care au o mare putere de expresie. Eu cred că există un mare potenţial artistic pentru viitor de care suntem răspunzători şi pe care trebuie să ştim să-l valorificăm, să-l cultivăm şi să-l îndrumăm spre locurile corespunzătoare pentru formare. Vă felicit cu sinceritate pentru succesele obţinute cu artiştii lăpuşeni. Mă bucur că v-am cunoscut şi v-am ascultat în câteva ocazii apreciindu-vă talentul şi arta. Consider că truda d-voastră stă foarte bine alături de predicaţia preoţilor, de apostolatul lor, de munca noastră catehetică, de aceea rog pe Bunul Dumnezeu ca în continuare să vă binecuvânteze munca, familia şi toate gândurile pe care le aveţi pentru ca să puteţi răspândi lumina culturii şi a frumosului în acest popor care este însetat de lumină şi frumos.

Dumnezeu să vă ajute!

P.A.: Vă mulţumesc foarte mult, Excelenţă, pentru aceste gânduri şi aprecieri deosebit de onorante pentru mine. Vă mai mulţumesc, cu smerenie, pentru acest scurt interviu adresându-vă şi rugămintea ca în sfintele rugăciuni să-i pomeniţi, măcar din când în când, şi pe greu încercaţii artişti ai zilelor noastre.

Lăudat să fie Isus!

P.S.S. Florentin: Şi eu vă mulţumesc şi vă asigur de rugăciunile mele pentru dumneavoastră şi pentru toţi cei care lucraţi pentru ridicarea nivelului spiritual al poporului nostru mult răbdător şi mult încercat, al nivelului intelectual şi de cultură al acestui neam care, după părerea mea, nu şi-a spus încă ultimul cuvânt nici în faţa noastră şi nici în faţa Europei. Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să vă lumineze să puteţi face în veci voinţa Lui preasfântă. Amin.