Panorama Targu LapusOraşul Târgu Lăpuş este un oraş mic aflat în sud-estul judeţului Maramureş în zona etno-folclorică a Ţării Lăpuşului. Localitatea este aşezată într-o regiune de un rar pitoresc, în care mireasma tradiţiei este inc vie.

Oraşul este cunoscut pentru Mănăstirea Rohia şi pentru numeroasele biserici din lemn, vechi de sute de ani.

Târgu Lăpuş este atestat din anul 1291, deşi este mult mai vechi decât anul menţionat în hrisoave. Aflată pe cursul răului Lăpuş, la confluenţa drumurilor, într-o zona de interferenţă etnofolclorică, localitatea s-a dezvoltat ca târg al bazinului superior al răului Lăpuş, devenind în timp un centru micro-regional. În anul 1968, Târgu Lăpuş a fost declarat oraş.

În prezent oraşul cunoaşte o revenire pe plan urbanistic şi economic după sincopele anilor ’90. Infrastructură locală a beneficiat de investiţii considerabile (sala de sport nouă, policlinică nouă, blocuri ANL, spital nou în curs de finalizare, extindere front de captare apă şi a reţelei electrice etc.), oferind servicii pentru o zona înconjurătoare mai largă, cu o populaţie de aprox. 45.000 de persoane.

O particularitate a oraşului este răspândirea geografică şi suprafaţa totală foarte mare pe care o ocupă (24.735 ha) datorită satelor aparţinătoare. Suprafaţa teritoriului administrativ a oraşului reprezintă astfel aproape 4% din suprafaţa totală a judeţului Maramureş. Aproape jumătate din populaţie locuieşte în mediul rural, în cele 13 sate aparţinătoare: Boiereni, Borcuţ, Cufoaia, Damacuşeni, Dobricu Lăpuşului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inau, Răzoare, Rohia, Rogoz şi Stoiceni. Populaţia totală a oraşului Târgu Lăpuş, împreună cu cele 13 sate este de 17.210 locuitori, din care cu domiciliul stabil 14.686 locuitori.

Moştenirea culturală a comunităţii locale este bogată, tradiţiile locale fiind încă foarte puternice. Un alt factor al bogăţiei culturale este diversitatea, din punct de vedere cultural şi religios. Alături de populaţia majoritar românească, convieţuieşte o importantă comunitate maghiară. Pe plan religios sunt reprezentate cultele ortodox, greco-catolic, romano-catolic, reformat şi penticostal.

Din punct de vedere economic, deşi intreaga zonă încă suferă de pe urmă restructurării activităţii economice, economia locală beneficiază de o relativă creştere. Principalele activităţi economice sunt agricultură şi exploatarea resurselor forestiere. Alături de acestea s-au dezvoltat industria textilă, prelucrarea lemnului şi comerţul.

Inţial de creştere în domeniul turismului, oraşul beneficiind de o aşezare privilegiată şi de acces la importante obiective turistice aflate în zona.

www.lapus.ro